Beleidsplan 2022-2025

Dit beleidsplan geeft het beleid weer van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg voor de periode 2022 tot en met 2025. Naast de doelstelling, visie en missie waar de Stichting voor staat, worden de organisatie, activiteiten en financiële middelen beschreven.

U kunt het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 downloaden als PDF.