Beleidsplan 2018-2021

Dit beleidsplan geeft het beleid weer van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg voor de periode 2018-2021. Naast de doelstelling, visie en missie waar de Stichting voor staat, worden de organisatie, activiteiten en financiële middelen beschreven.

U kunt het meerjarenbeleid 2018-2021 van Vrienden van Buddyzorg Limburg downloaden (PDF, 220 kB)