Beleidsplan 2014-2017

Dit beleidsplan geeft het beleid weer van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg voor de periode 2014-2017. Naast de doelstelling, visie en missie waar de Stichting voor staat, worden de organisatie, activiteiten en financiële middelen beschreven.

U kunt het Beleidsplan 2014-2017 Vrienden van Buddyzorg Limburg downloaden (PDF, 153 kB)