Vacature in bestuur: secretaris

Binnen het bestuur van de stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg is een vacature voor secretaris.

Functiebeschrijving:

De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de stichting. De bestuurder heeft affiniteit met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Voorzitter en secretaris vormen de agendacommissieGezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de stichting.

Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of ledenvergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur. Lees verder

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Buddyzorg heeft enkele vacatures.

gezochtHet bestuur van de Stichting Vrienden van Buddyzorg heeft enkele vacatures.
Wij zijn opzoek naar mensen die ons bestuur willen aanvullen. Het bestuur bestaat nu uit een groep enthousiaste vrijwilligers die Buddyzorg Limburg een warm hart toedragen en die zich actief inzetten om het voortbestaan van Buddyzorg Limburg mede te garanderen.

De functies die vacant komen zijn:

Mocht u affiniteit hebben met een van bovenstaande vacatures lees de begeleidende functiebeschrijvingen en taakomschrijvingen.
Heeft u interesse of heeft u vragen mail deze naar mevr. Philo Logister, secretaris a.i.: secretariaat@svvbl.org

vrijwilligers