De Berenactie gaat door……

Binnenkort zullen onze donateurs een kaart ontvangen waarin zij bedankt worden voor de steun die zij de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg hebben gegeven.

Wij hopen ook in 2012 weer een beroep op hun te kunnen doen. Zeker nu SVVBL een ANBI Verklaring heeft gekregen.

Beste donateurs: onze dank!

Berenactie is succes !

Buiten alle verwachtingen is de Berenactie een groot succes geworden. Wij hebben meer dan 150 mensen bereid gevonden om donateur te worden van onze stichting, waarvoor meer dan onze hartelijke dank.

Het is geweldig om te ervaren hoe enthousiast het bestuur en de buddy’s van Buddyzorg Limburg bezig zijn geweest om de doelstelling van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg uit te dragen en mensen enthousiast te maken. Ieder op zijn eigen manier.

Dit heeft er ook voor gezorgd dat donateurs al een flinke bijdrage hebben gestort op onze bankrekening. Iedere bijdrage is van harte welkom.

Jan Straatman, een van de oprichters van Buddyzorg Limburg, wordt donateur en ontvangt een Knuffel.

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!

PERSBERICHT: start Berenactie

Geleen, 12 november 2011

 “Een Knuffel van Buddyzorg”.

Met overhandiging van de eerste beertjes aan Peter Vrehen, voorzitter van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg  en aan Marie-Louise Weerts, coördinator van Buddyzorg Limburg, is de Berenactie van start gegaan. Zie: www.svvbl.org

 

 

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg (SVVBL) stelt zich tot doel om activiteiten van Buddyzorg Limburg te financieren. Bijvoorbeeld:

  • Voorlichting verzorgen over Buddyzorg.
  • Werving van vrijwilligers.
  • Scholing en bijscholing van de buddy’s

De stichting is gevestigd in Geleen en heeft de provincie Limburg als haar werkgebied.

De Berenactie, van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg,  is een donateurwervingsactie die op poten gezet is om zoveel mogelijk donateurs en sponsors te vinden die Buddyzorg Limburg een warm hart toedragen en bereid zijn om een financiële bijdrage te geven. Als dank krijgt iedereen een knuffel van Buddyzorg Limburg in de vorm van een beertje!

Lees verder