Tag: beleidsplan

Beleidsplan 2014 – 2017 van Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Dit beleidsplan geeft het beleid weer van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg voor de periode 2014-2017. Naast de doelstelling, visie en missie waar de Stichting voor staat, worden de organisatie, activiteiten en financiële middelen beschreven. Dit beleidsplan wordt ook weergegeven bij hoofdstuk ‘Verantwoording’ waar ook de Jaarverslagen als ook …