Mevr. G.H.G. Leers – Poelmans

Genoveef Leers: “Als buddy kun je écht het verschil maken!”

Genoveef Leers, politica,  is ambassadeur van de ‘Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg’. Een functie die zij met volle toewijding vervult. “Ik vind het geweldig wat Buddyzorg Limburg doet. Via diverse gehandicaptenplatforms waarbij ik voorheen betrokken was, heb ik al met eigen ogen kunnen zien hoezeer je als vrijwilliger het leven van een cliënt kunt verrijken. Dat is met Buddyzorg Limburg nog meer het geval, aangezien het mensen betreft die ernstig ziek zijn. Ik heb dan ook groot respect voor de buddy’s die dit werk doen, want een ziekteproces van dichtbij meemaken is niet niks. Wat me steeds weer opvalt is de enorme betrokkenheid waarmee buddy’s dit werk doen, dat is met geen geld te betalen! Het biedt een enorme verrijking voor de cliënt, maar ook voor de buddy zelf.”

Genoveef Leers heeft het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan. Vorig jaar was ze al lid van het  ‘Nationaal comité van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011’. “Nederland telt 5,5 miljoen vrijwilligers, is dat niet fantastisch? Zij zijn het fundament van de samenleving. Het is hartstikke goed dat mensen zich belangeloos inzetten, maar ook nodig!” Al geruime tijd verricht mevrouw Leers zelf  vrijwilligerswerk. Vroeger als hulpmoeder op school, tegenwoordig steeds meer in ambassadeursfuncties. Op dit moment is ze tevens secretaris van het Steunpunt voor Mantelzorg in Maastricht. Met haar nieuwe ambassadeursrol van ‘Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg’ hoopt ze het buddywerk nog meer onder de aandacht te brengen. “Daar ga ik me hard voor maken”, zegt ze resoluut. “Als je  ambassadeur bent van een stichting, verbind je je naam eraan en dat kan natuurlijk alleen als je er ook voor de volle 100% achter staat. Ik probeer bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn en ook inhoudelijk wil ik betrokken zijn. Een Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg is geen luxe, omdat alle extra fondsen enorm belangrijk zijn, denk aan de scholing van vrijwilligers. Dit werk moet in de toekomst gewaarborgd blijven en daar zet de vriendenstichting zich voor in. Ik gun iedereen die ziek is van harte een buddy toe.”