Comité van Aanbeveling

aanbevelingDe Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg zal enkele bekende Limburgers vragen om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling.

Het doel van het Comité van Aanbeveling is om een warm hart te hebben voor de stichting en zijn doelstelling, voor Buddyzorg Limburg en dit warm hart ook uit te dragen.

Wij kunnen met trots vermelden dat:

  • mevr. Leers, lid Provinciale Staten Provincie Limburg,
  • dhr. Dautzenberg, pastoor in Tegelen, en
  • dhr. Vandermeulen, directie Rabobank Parkstad Limburg,
  • dhr. Meijerink, voormalig voorzitter van Raad van Bestuur van MeanderGroep Zuid-Limburg

hebben aangegeven om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling.