3 vacatures in bestuur

Op dit moment zijn er drie vacatures vacant:

 • Functie Secretaris

Taakomschrijving:

De secretaris draagt zorg voor het secretaraat van de stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie. De voorzitter en secretaris vormen gezamenlijk de agendacommissie.

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • De administratie en correspondentie van de stichting
 • De verslaglegging van vergaderingen inclusief het opstellen en verzenden van de agenda en de daarbij benodigde stukken.
 • Het verschijnen van publicaties en periodieken;
 • Het beheer van het archief van de stichting

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Bestuurslid Fondsenwerving

Taakomschrijving:

Het bestuurslid Fondsenwerving draagt zorg voor het aantrekken van nieuwe donateurs-sponsoren en het onderhouden van de contacten met bestaande donateurs-sponsoren.

Een belangrijk onderdeel van de taak is het indienen van sponsorverzoeken en het actief meehelpen om de zichtbaarheid van de activiteiten van Buddyzorg Limburg te vergroten.
Daartoe zullen onder meer fondsenwervende acties moeten worden opgezet, welke zowel gericht worden op particulieren (donateurs, nalatenschappen en giften) als op bedrijven (sponsoring) en fondsen en subsidies.

Het bestuurslid fondsenwerving is verantwoordelijk voor:

 • Het onderhouden van contacten met bestaande donateurs en sponsoren
 • Het onderhouden van contacten met het lokale en regionale bedrijfsleven
 • Het aantrekken van nieuwe donateurs en sponsoren
 • Het bezoeken van donateurs en sponsoren op locatie
 • Het bedenken, opzetten en coördineren van diverse fondsenwerf-campagnes
 • De coördinatie van het opstellen en verzenden van persberichten

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen.

Van het bestuurslid Fondsenwerving wordt verwacht dat deze commercieel onderlegd is en mensen voor Buddyzorg Limburg weet te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk weet te organiseren. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Bestuurslid Communicatie

Taakomschrijving:

Het bestuurslid Communicatie draagt zorg voor de ontwikkeling van de interne- en externe communicatie, zoals de digitale communicatie, website en de perscontacten gericht op het actief meehelpen om de zichtbaarheid van de activiteiten van Buddyzorg Limburg te vergroten. Daartoe is dit bestuurslid aanspreekpunt op het terrein van marketing & communicatie binnen het bestuur.

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor:

 • Het opzetten en actueel houden van een communicatie- en marketingplan
 • De coördinatie over de samenstelling van periodiek te verschijnen digitale en andere vormen van communicatie-uitingen
 • De inhoud en lay-out van brochures en foldermateriaal
 • Het in samenspraak met de coördinator Buddyzorg Limburg zorgdragen voor de inhoud en organisatie van voorlichtingsavonden over Buddyzorg Limburg en de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg
 • De coördinatie en het beheer van de website van de stichting

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen.

Van het bestuurslid Communicatie wordt verwacht dat deze communicatief goed onderlegd is en mensen voor Buddyzorg Limburg weet te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk weet te organiseren. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

Voor informatie of aanmelding:                                        

Marie-Louise Weerts

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

Tel: 045-8000910

                                                                          

Peter Vrehen stopt als voorzitter op 31 december 2015

Peter Vrehen, die sinds de oprichting van De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg (SVVBL) voorzitter is van deze stichting,  Peter heeft zijn functie met plezier vervult zoals hij gisteren in zijn laatste vergadering aangaf: ” Vier jaar hebben wij samen gewerkt om gelden bijeen te brengen voor het geweldige initiatief Buddyzorg Limburg. Ik heb met veel plezier dit fantastische vrijwilligerswerk gedaan.” De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg heeft tot doel activiteiten van Buddyzorg Limburg financieel mogelijk te maken. De activiteiten van Buddyzorg  Limburg bestaan onder andere uit het ondersteunen van  thuiswonende ernstig lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen door de inzet van vrijwilligers (buddy’s). Buddy’s helpen deze zieke mensen ‘het leven weer te leren leven met het ziek zijn’. Voor meer informatie zie www.svvbl.org en www.buddyzorglimburg.nl.

IMG_1567

voorzitter Peter Vrehen wordt toegesproken door Philo Logister, secretaris a.i.

IMG_1566

Bestuur SVVBL met als gast mevr. Leers, lid van Comité van Aanbeveling SVVBL

Wij danken peter voor zijn tomeloze inzet voor onze stichting en wensen hem enorm veel succes in alles wat hij verder doet en gaat doen!

Felicitaties van Bestuur en Comité van Aanbeveling voor….

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om André van Wijk, buddy bij Buddyzorg Limburg, te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau!

andreDonderdagavond, 24 april,  ontving André van Wijk uit handen van burgemeester Dhr. van Rooij van Horst aan de Maas de koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als buddy bij Buddyzorg Limburg.

André van Wijk is op 1 april 1989 gestart als buddy, bij het toenmalige ‘Aidssteunpunt Limburg’, de voorloper van Buddyzorg Limburg. Hij heeft als vrijwilliger heel wat mensen ondersteund tijdens hun proces van ziek zijn. Zowel mensen met HIV/Aids als mensen met een ander ziektebeeld.

Lees verder op www.buddyzorglimburg.nl Afbeelding roze