Kerstwens 2018 van Geerts & Partners

Dit jaar schenken wij onze aandacht aan de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg. De kerstdonatie zal dit jaar (2018) naar deze Stichting gaan.

Geerts & Partners heeft veel bewondering voor het werk van de Stichting en steunt hiermee de indrukwekkende en deskundige begeleiding van de buddy’s van Buddyzorg Limburg.

De stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg (www.svvbl.org) stelt zich tot doel om activiteiten van Buddyzorg Limburg (www.buddyzorglimburg.nl) mede mogelijk te maken. Buddyzorg Limburg is een provinciale vrijwilligersorganisatie die buddy’s inzet bij ernstige lichamelijk zieke kinderen, jeugdigen en volwassenen in de thuissituatie. Buddy’s ondersteunen de mensen bij het omgaan met ziek zijn en helpen bij het hervinden van eigen regie, kracht en mogelijkheden. De Provincie Limburg heeft Buddyzorg Limburg erkent als een Maatschappelijke Organisatie (MO).”

Stichting Vrienden van Buddyzorg :Limburg en Buddyzorg Limburg zijn Geerts & Partners zeer erkentelijk voor deze donatie !

Vacature in bestuur: secretaris

Binnen het bestuur van de stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg is een vacature voor secretaris.

Functiebeschrijving:

De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de stichting. De bestuurder heeft affiniteit met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Voorzitter en secretaris vormen de agendacommissieGezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de stichting.

Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of ledenvergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur. Lees verder

Peter Vrehen stopt als voorzitter op 31 december 2015

Peter Vrehen, die sinds de oprichting van De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg (SVVBL) voorzitter is van deze stichting,  Peter heeft zijn functie met plezier vervult zoals hij gisteren in zijn laatste vergadering aangaf: ” Vier jaar hebben wij samen gewerkt om gelden bijeen te brengen voor het geweldige initiatief Buddyzorg Limburg. Ik heb met veel plezier dit fantastische vrijwilligerswerk gedaan.” De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg heeft tot doel activiteiten van Buddyzorg Limburg financieel mogelijk te maken. De activiteiten van Buddyzorg  Limburg bestaan onder andere uit het ondersteunen van  thuiswonende ernstig lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen door de inzet van vrijwilligers (buddy’s). Buddy’s helpen deze zieke mensen ‘het leven weer te leren leven met het ziek zijn’. Voor meer informatie zie www.svvbl.org en www.buddyzorglimburg.nl.

IMG_1567

voorzitter Peter Vrehen wordt toegesproken door Philo Logister, secretaris a.i.

IMG_1566

Bestuur SVVBL met als gast mevr. Leers, lid van Comité van Aanbeveling SVVBL

Wij danken peter voor zijn tomeloze inzet voor onze stichting en wensen hem enorm veel succes in alles wat hij verder doet en gaat doen!

Felicitaties van Bestuur en Comité van Aanbeveling voor….

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om André van Wijk, buddy bij Buddyzorg Limburg, te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau!

andreDonderdagavond, 24 april,  ontving André van Wijk uit handen van burgemeester Dhr. van Rooij van Horst aan de Maas de koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als buddy bij Buddyzorg Limburg.

André van Wijk is op 1 april 1989 gestart als buddy, bij het toenmalige ‘Aidssteunpunt Limburg’, de voorloper van Buddyzorg Limburg. Hij heeft als vrijwilliger heel wat mensen ondersteund tijdens hun proces van ziek zijn. Zowel mensen met HIV/Aids als mensen met een ander ziektebeeld.

Lees verder op www.buddyzorglimburg.nl Afbeelding roze