Alphons Rikken, voorzitter

Sinds 1 januari 2016 is Alphons Rikken de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg.
Alphons Rikken (1953) studeerde rechten in Nijmegen en vervulde uiteenlopende functies binnen non-profit organisaties. Zo was hij onder meer gemeentesecretaris in Waalwijk en Leudal, hypotheekbewaarder bij het kadaster en bestuursvoorzitter van een Regionaal Opleidingscentrum.

Alphons woont in Roermond, is getrouwd en heeft twee zonen. Naast zijn werk heeft hij altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Op dit moment is hij voorzitter van de Vereniging Weldadigheid Roermond (bestrijding armoede), voorzitter Stichting Sportraad Roermond en secretaris van de Stichting Edmond Delhougne, centrum voor Genealogie en Streekgeschiedenis (Roermond).

Alphons geeft aan dat zijn keuze voor het voorzitterschap van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg aansluit bij zijn maatschappelijke betrokkenheid. Nu de overheid steeds verder terug treedt zijn het met name de vrijwilligersorganisaties die zorgdragen voor het vervullen van cruciale functies binnen de zorgzame samenleving. Buddyzorg Limburg is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke organisatie. De vrijwilligers van Buddyzorg Limburg ondersteunen kwetsbare mensen die door hun ziekte moeilijk kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer en hierdoor in een isolement geraken en of vereenzamen. Zij verdienen de ondersteuning van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg en daaraan wil Alphons graag zijn bijdrage leveren.