Marie-Louise Weerts, bestuurslid

Als coördinator van Buddyzorg Limburg is Marie-Louise Weerts ook actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg. Haar betrokkenheid bij deze Stichting komt voort uit haar overtuiging dat de werkwijze van Buddyzorg Limburg in de vorm van het zogenoemde buddy-maatje concept in de afgelopen 25 jaar is bewezen.

Veel mensen hebben dankzij de inzet van een buddy, sociaal emotionele steun ondervonden bij het leren omgaan met hun ziek zijn. Mensen die door ziekte in hun leven opnieuw de balans moesten zoeken en leren ‘het leven te leven’ met hun ziek zijn.Dit is de essentie waar het bij buddyzorg omgaat.

Om ook de komende decennia het vrijwilligerswerk door buddy’s voort te zetten is geld nodig.  Marie-Louise hoopt samen met de andere enthousiaste bestuursleden dit doel te halen.

Voordat Marie-Louise haar werk als Coördinator Buddyzorg Limburg in 2008 oppakte, is zij tientallen jaren actief geweest in de Thuiszorg. Eerst als verzorgende in het Heuvelland daarna als manager Verpleging en Verzorging in de Oostelijke Mijnstreek.