4 vacatures

bestuurslid

Het bestuur van Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg kent op dit moment de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid fondsenwerving en bestuurslid Communicatie.

Op dit moment zijn er vier vacatures vacant

 • Functie Secretaris

Taakomschrijving:

De secretaris draagt zorg voor het secretaraat van de stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie. De voorzitter en secretaris vormen gezamenlijk de agendacommissie.

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • De administratie en correspondentie van de stichting
 • De verslaglegging van vergaderingen inclusief het opstellen en verzenden van de agenda en de daarbij benodigde stukken.
 • Het verschijnen van publicaties en periodieken;
 • Het beheer van het archief van de stichting

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Bestuurslid Fondsenwerving

Taakomschrijving:

Het bestuurslid Fondsenwerving draagt zorg voor het aantrekken van nieuwe donateurs-sponsoren en het onderhouden van de contacten met bestaande donateurs-sponsoren.

Een belangrijk onderdeel van de taak is het indienen van sponsorverzoeken en het actief meehelpen om de zichtbaarheid van de activiteiten van Buddyzorg Limburg te vergroten.
Daartoe zullen onder meer fondsenwervende acties moeten worden opgezet, welke zowel gericht worden op particulieren (donateurs, nalatenschappen en giften) als op bedrijven (sponsoring) en fondsen en subsidies.

Het bestuurslid fondsenwerving is verantwoordelijk voor:

 • Het onderhouden van contacten met bestaande donateurs en sponsoren
 • Het onderhouden van contacten met het lokale en regionale bedrijfsleven
 • Het aantrekken van nieuwe donateurs en sponsoren
 • Het bezoeken van donateurs en sponsoren op locatie
 • Het bedenken, opzetten en coördineren van diverse fondsenwerf-campagnes
 • De coördinatie van het opstellen en verzenden van persberichten

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen.

Van het bestuurslid Fondsenwerving wordt verwacht dat deze commercieel onderlegd is en mensen voor Buddyzorg Limburg weet te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk weet te organiseren. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Bestuurslid Communicatie

Taakomschrijving:

Het bestuurslid Communicatie draagt zorg voor de ontwikkeling van de interne- en externe communicatie, zoals de digitale communicatie, website en de perscontacten gericht op het actief meehelpen om de zichtbaarheid van de activiteiten van Buddyzorg Limburg te vergroten. Daartoe is dit bestuurslid aanspreekpunt op het terrein van marketing & communicatie binnen het bestuur.

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor:

 • Het opzetten en actueel houden van een communicatie- en marketingplan
 • De coördinatie over de samenstelling van periodiek te verschijnen digitale en andere vormen van communicatie-uitingen
 • De inhoud en lay-out van brochures en foldermateriaal
 • Het in samenspraak met de coördinator Buddyzorg Limburg zorgdragen voor de inhoud en organisatie van voorlichtingsavonden over Buddyzorg Limburg en de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg
 • De coördinatie en het beheer van de website van de stichting

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen.

Van het bestuurslid Communicatie wordt verwacht dat deze communicatief goed onderlegd is en mensen voor Buddyzorg Limburg weet te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk weet te organiseren. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Penningmeester

Taakomschrijving:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie.

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de Stichting.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • Beheer van de boekhouding van de Stichting en de advisering daarover;
 • Bijhouden van de kas en beheer van de bankrekeningen;
 • Opstellen financiële begroting en jaarverslag;
 • Het verrichten en ontvangen van betalingen;
 • De financiële verslaglegging van de Stichting;
 • Het beheer van het financiële archief van de Stichting;
 • Financiele verantwoording afleggen aan het bestuur van de Stichting.

Functie-eisen:

Van het bestuurslid wordt verwacht dat deze beschikt over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie. Hij/zij weet mensen voor Buddyzorg Limburg te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk te organiseren.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

Een VOG-verklaring is vereist.

Voor informatie of aanmelding:                                       

Marie-Louise Weerts

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

Tel: 045-8000800