Functie van penningmeester bij Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Doelstelling:

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg heeft tot doel (extra) activiteiten, van de vrijwilligers organisatie ‘Buddyzorg Limburg’,  financieel mogelijk te maken. 

De activiteiten van Buddyzorg Limburg bestaan onder andere uit het ondersteunen van thuiswonende ernstig lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen door de inzet van vrijwilligers (buddy’s). Buddy’s helpen deze zieke mensen ‘het leven weer te leren leven met het ziek zijn’. 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg kent op dit moment de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid.

Als gevolg van het overlijden van de huidige functionaris is op dit moment de volgende functie vacant:

FUNCTIE PENNINGMEESTER

Taakomschrijving:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie. 

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de Stichting.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

Beheer van de boekhouding van de Stichting en de advisering daarover;

Bijhouden van de kas en beheer van de bankrekeningen;

Opstellen financiële begroting en jaarverslag;

Het verrichten en ontvangen van betalingen;

De financiële verslaglegging van de Stichting;

Het beheer van het financiële archief van de Stichting;

Financiële verantwoording afleggen aan het bestuur van de Stichting.

Functie-eisen:

Van het bestuurslid wordt verwacht dat deze beschikt over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie. Hij/zij weet mensen voor Buddyzorg Limburg te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk te organiseren.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

Een VOG-verklaring is vereist.

Voor informatie of aanmelding:                                        

Marie-Louise Weerts

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

Tel: 045-8000800

In Memoriam Co Groot

Op 31 juli ontvingen wij het droevige bericht dat Co Groot, op 65-jarige leeftijd, is overleden.

Co was sinds 2018 penningmeester van onze Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg. Wij hebben Co leren kennen als een vriendelijk en betrokken bestuurslid.

Thuis, in zijn tuin, hebben we op 5 augustus als gezamenlijk bestuur afscheid genomen van Co. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte en steun toe met zijn overlijden.

Wij zijn dankbaar voor datgeen Co voor ons betekent heeft en hij zal voortleven in onze herinnering.

4 vacatures in bestuur

Op dit moment zijn er VIER vacatures vacant:

 • Functie Secretaris

Taakomschrijving:

De secretaris draagt zorg voor het secretaraat van de stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie. De voorzitter en secretaris vormen gezamenlijk de agendacommissie.

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • De administratie en correspondentie van de stichting
 • De verslaglegging van vergaderingen inclusief het opstellen en verzenden van de agenda en de daarbij benodigde stukken.
 • Het verschijnen van publicaties en periodieken;
 • Het beheer van het archief van de stichting

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Bestuurslid Fondsenwerving

Taakomschrijving:

Het bestuurslid Fondsenwerving draagt zorg voor het aantrekken van nieuwe donateurs-sponsoren en het onderhouden van de contacten met bestaande donateurs-sponsoren.

Een belangrijk onderdeel van de taak is het indienen van sponsorverzoeken en het actief meehelpen om de zichtbaarheid van de activiteiten van Buddyzorg Limburg te vergroten.
Daartoe zullen onder meer fondsenwervende acties moeten worden opgezet, welke zowel gericht worden op particulieren (donateurs, nalatenschappen en giften) als op bedrijven (sponsoring) en fondsen en subsidies.

Het bestuurslid fondsenwerving is verantwoordelijk voor:

 • Het onderhouden van contacten met bestaande donateurs en sponsoren
 • Het onderhouden van contacten met het lokale en regionale bedrijfsleven
 • Het aantrekken van nieuwe donateurs en sponsoren
 • Het bezoeken van donateurs en sponsoren op locatie
 • Het bedenken, opzetten en coördineren van diverse fondsenwerf-campagnes
 • De coördinatie van het opstellen en verzenden van persberichten

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen.

Van het bestuurslid Fondsenwerving wordt verwacht dat deze commercieel onderlegd is en mensen voor Buddyzorg Limburg weet te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk weet te organiseren. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Bestuurslid Communicatie

Taakomschrijving:

Het bestuurslid Communicatie draagt zorg voor de ontwikkeling van de interne- en externe communicatie, zoals de digitale communicatie, website en de perscontacten gericht op het actief meehelpen om de zichtbaarheid van de activiteiten van Buddyzorg Limburg te vergroten. Daartoe is dit bestuurslid aanspreekpunt op het terrein van marketing & communicatie binnen het bestuur.

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor:

 • Het opzetten en actueel houden van een communicatie- en marketingplan
 • De coördinatie over de samenstelling van periodiek te verschijnen digitale en andere vormen van communicatie-uitingen
 • De inhoud en lay-out van brochures en foldermateriaal
 • Het in samenspraak met de coördinator Buddyzorg Limburg zorgdragen voor de inhoud en organisatie van voorlichtingsavonden over Buddyzorg Limburg en de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg
 • De coördinatie en het beheer van de website van de stichting

Functie-eisen:

Van bestuursleden wordt verwacht dat deze beschikken over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie.Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen.

Van het bestuurslid Communicatie wordt verwacht dat deze communicatief goed onderlegd is en mensen voor Buddyzorg Limburg weet te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk weet te organiseren. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

 • Functie Penningmeester

Taakomschrijving:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie.

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de Stichting.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • Beheer van de boekhouding van de Stichting en de advisering daarover;
 • Bijhouden van de kas en beheer van de bankrekeningen;
 • Opstellen financiële begroting en jaarverslag;
 • Het verrichten en ontvangen van betalingen;
 • De financiële verslaglegging van de Stichting;
 • Het beheer van het financiële archief van de Stichting;
 • Financiele verantwoording afleggen aan het bestuur van de Stichting.

Functie-eisen:

Van het bestuurslid wordt verwacht dat deze beschikt over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie. Hij/zij weet mensen voor Buddyzorg Limburg te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk te organiseren.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

Een VOG-verklaring is vereist.

Voor informatie of aanmelding:                                        

Marie-Louise Weerts

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

Tel: 045-8000800

                                                                          

John Dautzenberg, ambassadeur SVVBL, wordt deken van Maastricht

john-dautzenbergZondagochtend 4 september meldde John Dautzenberg op zijn Facebookpagina:

” De bisschop benoemt mij na 19 jaar pastoraat in Noord Limburg tot deken van Maastricht en pastoor van de Sint Servaasbasiliek en de de parochie St. Anna/H.Lambertus.”

Even later stond het bericht ook op 1 limburg:

“John Dautzenberg (52) is door het bisdom Roermond benoemd tot deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaasbasiliek in die plaats. Dautzenberg is momenteel pastoor van de federatie Tegelen binnen het dekenaat Venlo.

Noord-Limburg

Hij was negentien jaar actief in Noord-Limburg. De uit Kerkrade afkomstige Dautzenberg was eerder actief als kapelaan in Geleen.

Opvolger

In Maastricht is Dautzenberg de opvolger van Mathieu Hanneman. Die overleed begin juni op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. John Dautzenberg wordt op 6 november geïnstalleerd in Maastricht.”

Buddyzorg Limburg en stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, waar John ambassadeur is, zijn zeer trots en feliciteren hem van harte met deze benoeming en wensen hem alle goeds en een gezegende tijd in Maastricht.pastoor

Bronnen:

 • Facebookpagina John Dautzenberg
 • 1 limburg
 • Bisdom Roermond

WE WANT YOU

we-want-you-300x284BUDDYZORG LIMBURG ZOEKT NIEUWE BUDDY’S 

Een buddy ondersteunt, als vrijwilliger, één dagdeel per week bij kind of volwassene met obesitas, of buddy bij lichamelijk ziek kind of volwassenen in de thuissituatie. Het gaat merendeels om kinderen of volwassenen die ten gevolge van het lichamelijk ziek zijn en/of tegenslag de balans in hun leven zijn kwijtgeraakt.

Bij Buddyzorg  Limburg noemen we de klant:  het ‘maatje.’

Een buddy begeleidt doelgericht en zet in op het verwerken van het hebben van overgewicht  en/of het ziek- zijn door sociaal emotionele ondersteuning te bieden. Daarnaast ondersteunt de buddy om naar mogelijkheden te zoeken zodat ‘zaken die voor het maatje belangrijk zijn’ weer kunnen worden opgepakt.

Zo gaan ‘begrip, nabijheid en plezier maken’ samen in een vorm van doelgerichte ondersteuning en begeleiding. Veelal is het doel dat het maatje uiteindelijk weer op eigen kracht verder kan, nadat er een nieuwe vorm van evenwicht is gevonden.

we want 3Er zijn op dit moment diverse vacatures bij Buddyzorg Limburg:

 • Buddy bij kinderen met obesitas
 • Buddy bij volwassenen met obesitas
 • Buddy bij lichamelijk zieke kinderen
 • Buddy bij lichamelijk zieke volwassenen

Wilt u zich aanmelden kan dat via www.buddyzorglimburg.nl

Nisaa doneert €150,00 aan Vrienden van Buddyzorg Limburg

image-150x150Nisaa, mijn winkeltje, is ontstaan uit nood anders zou de winkelbestemming van het pand eraf gaan. Nisaa betekent vrouwen en was in eerste instantie ook bedoeld als een winkeltje voor vrouwen om te shoppen en te meten.
Het westen en oosten een beetje samen brengen. Koffiehuizen zijn er genoeg maar waar kunnen vrouwen in mijn kleurrijke wijk elkaar anders ontmoeten dan thuis.Ik heb niet de illusie dat ik de wereldproblemen kan oplossen maar blijf proberen onderling begrip en respect te stimuleren.
Het is dan ook soms gezellig met een kopje Marokkaanse mintthee en een Hollands speculaasje in de winkel.
Mensen kunnen vanalles kopen, aantallen zijn weinig maar een breed assortiment. Van hoofddoek tot bikini.Nu verkoop ik achterin de winkel ook tweedehandsspullen en komen zowel, kinderen, vrouwen en mannen. 50ct per verkocht tweedehands item gaat naar Gambia. Voor rijst of anders wat een gezin daar nodig heeft.

Het mooiste vind ik de t-shirts die naast elkaar hingen, Rainbow colors ter nagedachtenis aan de Orlando shooting en de t-shirts met Eid Mubarak (suikerfeest). We are all in this together, spread love not hate! Ik vond dat ik mijn winst op de Rainbow t-shirts moest doneren aan Buddyzorg Limburg.
En by the way ik ben gek op kleren, make upjes, geurtjes en sieraden.
Mijn nieuwste aanwinst, kaarten standaard met islamtische wenskaarten, nu wil ik zelf nog kaarten ontwerpen. Altijd iets nieuws.
Kom maar eens bij mij kijken: Nisaa, Hoofdstraat 117, 6442GB Hoensbroek.

Ik ben Desiree, naast eigenaar van dit winkeltje ook psychiatrisch verpleegkundige bij Zuyderland GGZ in Sittard-Geleen.

image-1-225x300

 

Monuta doet schenking aan Vrienden van Buddyzorg Limburg

monuta 1Maandag  29 februari  ontving de stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg (SVVBL) een cheque van  €  2.000,00 uit handen van dhr. Peter van Eerd, van Monuta Nuth.

De cheque werd aangeboden door het Monuta Charity Fund.

Al 15 jaar geeft Monuta geld aan lokale initiatieven via het Monuta Charity Fund (MCF). Medewerkers van Monuta, samenwerkende assurantietussenpersonen en franchisenemers zijn ambassadeur van het fonds. Monuta weet hoe moeilijk het kan zijn om na het verlies van een dierbare de draad weer op te pakken. Met het Monuta Charity Fund dragen wij graag bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare.

De stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg en Buddyzorg Limburg zijn zeer aangenaam verrast door deze schenking.  De voorwaarde en de afspraak is dat dit bedrag besteedt wordt aan een bijscholingsdag voor buddy’s  over Verliesverwerking die in het najaar georganiseerd wordt. De cheque werd door dhr. van Eerd uitgereikt aan Philo Logister, vicevoorzitter van stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg en Marie-Louise Weerts, coördinator van Buddyzorg Limburg.

Onze hartelijke dank voor deze schenking !monuta charity fund

image(7)image(10)image(15)image(28)image(39)image(45)

Alphons Rikken nieuwe voorzitter Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Alphons Rikken

Alphons Rikken

Sinds 1 januari 2016 is Alphons Rikken de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg. Hij volgt in die functie Peter Vrehen op.
Alphons Rikken (1953) studeerde rechten in Nijmegen en vervulde uiteenlopende functies binnen non-profit organisaties. Zo was hij onder meer gemeentesecretaris in Waalwijk en Leudal, hypotheekbewaarder bij het kadaster en bestuursvoorzitter van een Regionaal Opleidingscentrum.
Alphons woont in Roermond, is getrouwd en heeft twee zonen. Naast zijn werk heeft hij altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Op dit moment is hij voorzitter van de Vereniging Weldadigheid Roermond (bestrijding armoede), voorzitter Stichting Sportraad Roermond en secretaris van de Stichting Edmond Delhougne, centrum voor Genealogie en Streekgeschiedenis (Roermond).
Alphons geeft aan dat zijn keuze voor het voorzitterschap van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg aansluit bij zijn maatschappelijke betrokkenheid. Nu de overheid steeds verder terug treedt zijn het met name de vrijwilligersorganisaties die zorgdragen voor het vervullen van cruciale functies binnen de zorgzame samenleving. Buddyzorg Limburg is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke organisatie. De vrijwilligers van Buddyzorg Limburg ondersteunen kwetsbare mensen die door hun ziekte moeilijk kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer en hierdoor in een isolement geraken en of vereenzamen. Zij verdienen de ondersteuning de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg en daaraan wil Alphons graag zijn bijdrage leveren