Visie

missie-visieVisie

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg stelt dat Buddyzorg Limburg van grote betekenis is voor zowel cliënt, buddy als samenleving.

Kernwaarden

Buddyzorg Limburg hecht grote waarde aan oprechte aandacht, betrokkenheid en zorgvuldigheid en geeft hier uiting aan in haar kernwaarden:

  • passie
  • verbindend
  • innovatief
  • preventief

Buddyzorg Limburg treedt vanuit deze kernwaarden cliënten en buddy’s tegemoet. Cliënten zijn meer dan hun ziekte, meer dan hun eenzaamheid. Zij willen als mens gezien en gehoord worden. Buddy’s zijn meer dan mensen die zo maar op zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding. Zij willen iets betekenen voor een ander, voelen zich aangesproken tot dit specifieke vrijwilligerswerk en willen zich hierin verder ontwikkelen. Ook zij willen gezien en gehoord worden.

Buddyzorg Limburg straalt ook in haar organisatie en cultuur deze kernwaarden uit met aandacht voor het werk, de betrokkenen en elkaar. Hierbij past een structuur en een schaal waarbij we buddy’s en cliënten kunnen kennen en daardoor een verbinding met hen aan kunnen gaan. Dus korte lijnen en heldere en eenvoudige procedures.

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg onderschrijft en ondersteunt deze kernwaarden en draagt deze ook uit in haar eigen visie.

Kracht

Buddyzorg Limburg levert een bijdrage aan de zorgzame samenleving. Buddy’s ondersteunen kwetsbare medemensen. Mede hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk hun autonomie en zelfredzaamheid behouden. Deze autonomie en zelfredzaamheid dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven.

Het maatschappelijk rendement van deze zorgzaamheid is groot en niet in geld uit te drukken. Bovendien is een gevolg van Buddyzorg Limburg dat de druk op de intramurale zorg en thuiszorg vermindert, wat een kostenbesparend effect heeft op de formele zorg

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg stelt zich tot doel om deze idealen mogelijk te maken door het generen van financiële middelen.