Functie van penningmeester bij Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Doelstelling:

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg heeft tot doel (extra) activiteiten, van de vrijwilligers organisatie ‘Buddyzorg Limburg’,  financieel mogelijk te maken. 

De activiteiten van Buddyzorg Limburg bestaan onder andere uit het ondersteunen van thuiswonende ernstig lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen door de inzet van vrijwilligers (buddy’s). Buddy’s helpen deze zieke mensen ‘het leven weer te leren leven met het ziek zijn’. 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg kent op dit moment de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid.

Als gevolg van het overlijden van de huidige functionaris is op dit moment de volgende functie vacant:

FUNCTIE PENNINGMEESTER

Taakomschrijving:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de taken die behoren bij deze functie. Hij/zij  heeft gevoel voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie. 

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de Stichting.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

Beheer van de boekhouding van de Stichting en de advisering daarover;

Bijhouden van de kas en beheer van de bankrekeningen;

Opstellen financiële begroting en jaarverslag;

Het verrichten en ontvangen van betalingen;

De financiële verslaglegging van de Stichting;

Het beheer van het financiële archief van de Stichting;

Financiële verantwoording afleggen aan het bestuur van de Stichting.

Functie-eisen:

Van het bestuurslid wordt verwacht dat deze beschikt over goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en dat hij/zij actieve belangstelling en affiniteit heeft met het specifieke werk van Buddyzorg Limburg als vrijwilligersorganisatie. Hij/zij weet mensen voor Buddyzorg Limburg te binden en daartoe een goed en duurzaam netwerk te organiseren.

Daarnaast wordt verwacht dat hij-zij in staat is om zowel intern als extern de organisatie mede te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Buddyzorg Limburg mede uit te dragen. Uiteraard is affiniteit en/of ervaring met vrijwilligerswerk een pré.

Een VOG-verklaring is vereist.

Voor informatie of aanmelding:                                        

Marie-Louise Weerts

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

Tel: 045-8000800