In Memoriam Co Groot

Op 31 juli ontvingen wij het droevige bericht dat Co Groot, op 65-jarige leeftijd, is overleden.

Co was sinds 2018 penningmeester van onze Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg. Wij hebben Co leren kennen als een vriendelijk en betrokken bestuurslid.

Thuis, in zijn tuin, hebben we op 5 augustus als gezamenlijk bestuur afscheid genomen van Co. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte en steun toe met zijn overlijden.

Wij zijn dankbaar voor datgeen Co voor ons betekent heeft en hij zal voortleven in onze herinnering.