Wij hebben van de Belastingdienst het bericht mogen ontvangen dat wij met terugwerkende kracht tot 18 januari 2011 aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Zie www.belastingdienst.nl