ANBI verklaring voor SVVBL

Wij hebben van de Belastingdienst het bericht mogen ontvangen dat wij met terugwerkende kracht tot 18 januari 2011 aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Zie www.belastingdienst.nl