PERSBERICHT: start Berenactie

Geleen, 12 november 2011

 “Een Knuffel van Buddyzorg”.

Met overhandiging van de eerste beertjes aan Peter Vrehen, voorzitter van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg  en aan Marie-Louise Weerts, coördinator van Buddyzorg Limburg, is de Berenactie van start gegaan. Zie: www.svvbl.org

 

 

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg (SVVBL) stelt zich tot doel om activiteiten van Buddyzorg Limburg te financieren. Bijvoorbeeld:

  • Voorlichting verzorgen over Buddyzorg.
  • Werving van vrijwilligers.
  • Scholing en bijscholing van de buddy’s

De stichting is gevestigd in Geleen en heeft de provincie Limburg als haar werkgebied.

De Berenactie, van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg,  is een donateurwervingsactie die op poten gezet is om zoveel mogelijk donateurs en sponsors te vinden die Buddyzorg Limburg een warm hart toedragen en bereid zijn om een financiële bijdrage te geven. Als dank krijgt iedereen een knuffel van Buddyzorg Limburg in de vorm van een beertje!

Het voortouw hierin is genomen door alle vrijwilligers van Buddyzorg Limburg die eerst in eigen kring donateurs werven. De actie zal overal plaatsvinden waar SVVBL  zich presenteert.

Buddyzorg Limburg is een vrijwilligersorganisatie met de provincie Limburg als haar werkgebied.  Buddyzorg Limburg biedt sociaal emotionele steun en begeleiding aan mensen die lijden aan een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte of aandoening. Buddyzorg is daarbij gericht op het verwerken van het ziek zijn en het versterken van de mogelijkheden, de draagkracht, de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid. Zie: www.buddyzorglimburg.nl

Buddyzorg Limburg is voor haar voortbestaan afhankelijk van subsidies van de gemeentes van Limburg. Door bezuinigingen wordt de subsidiekraan steeds verder dichtgedraaid en komen activiteiten als bijscholing, werving  steeds meer in het gedrang.

In haar visie en missie heeft SVVBL zich het lot van Buddyzorg Limburg aangetrokken en hoopt, met medewerking van alle Limburgers, Buddyzorg Limburg financieel bij te kunnen staan.